TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Planeta Saber

Enciclopèdia Planeta Saber

planetasaber

L'IES té una subscripció amb l'editorial Planeta per accedir a l'edició d'aquesta enciclopèdia des d'Internet.

Accés a l'enciclopèdia: http://almadrava.planetasaber.com

Nota important: Aquest accés sols és possible des dels ordinadors connectats a la xarxa de l'IES L'Almadrava.