TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Historia

HISTÒRIA IES L’ALMADRAVA Benidorm

Curs 1981-1982

 • Autorització Creació Secció de Formació Professional depenent del Institut de Formació Professional de la Vila Joisa.
 • Autorització. -1er Grau Clinica-Branca Sanitària

-1er Grau Cuina –Branca Hostaleria i Turisme

Curs 1983-1984

 • Transferència M.E.C. Comunitat Valenciana.
 • Autorització -1er Grau Secretariat- Branca Administrativa Comercial.
 • -2n Grau Curs d’Accés
 • Subhasta Obres: Construcció Centre.

Curs 1985-86

CREACIÓ DEL CENTRE COM A INSTITUT DE FORMACIÓ PROFESSIONAL. Per Transformació Secció.

 • Autorització - 2n grau Hostaleria-Branca Hostàleria Turisme.

-1er grau Cuina – Branca Hostàleria i Turisme.

 • 1er grau clínica-Branca Sanitària
 • Supressió com a Secció de formació Professional.

Curs 1987-88

 • Autorització : 2n grau Branca :Hostàleria i Turisme: Esp. Administració Hostelera

Curs 1990-91

 • Autorització -2n Grau Laboratori, Branca Sanitària.
 • Autorització - 1r Grau Administratiu Branca Administrativa Comercial

Curs 92-93

 • Acord Utilització Conjunta amb conselleria de treball per al foment de l’ Innovació Tecnologia i formació en Hostàleria i Turisme.
 • Ampliació del centre.
 • Autorització D.G. Ordenació Afectació/desafectació Terrenys locals. Cessió Gratuita del Ajuntament Solar per la construcció Institut Educació Secundària complet.
 • Autorització: -2n Grau Comptabilitat Branca Administrativa Comercial.
 • Ajudes Programes Educatius Comunitat Europea. Intercanvis Escolars.
 • Ajudes Programes Educatius Comunitat Valenciana: Visites Preparatòries.

Curs 1994-95

 • Conveni Amb la Federació Valenciana de Municipis per utilitzar Instal·lacions centres docents.

Curs 1997-98

CANVI DENOMINACIÓ DEL CENTRE:

INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

 • - Autorització Educació Secundària Obligatòria: 3r Curs
 • - Implantació de Cicles Formatius de Grau Mitjà
 • Hostalera i Turisme.
 • - Autorització Educació Secundaria Obligatòria : 3r ESO
 • - Autorització Optatives.

· Dramatització/Teatre.

· Educació Mediambiental.

· Segona Llengua Estrangera: Francès

· Cultura Clàssica.

· Informàtica.

Curs 1998/99

 • - Implantació de Cicles Formatius de Grau Mitjà:
 • Sanitat. Cures Auxiliars d’Infermeria
 • Implantació de Cicles Formatius de Grau Superior :

Administració i Informàtica de Gestió: Administració i Finances.

Supressons FP2: Branca Hostaleria i Turisme: Esp. Hostaleria

 • Autorització Optatives.

· Comunicació Audiovisual.

· Iniciació al Mon laboral.Miniempreses.

· Taller del Geograf i de l’Historiador

· Jocs de Logica i Estrategia.

· Laboratori de Física iQuímica.

· Estructures Espacials.

· Astronomia.

 • Redacció i Disseny de premsaI.

Curs 1999-2000

 • Canvi Denominació del Centre :IES nº3:
 • Implantació: Cicles Formatius de Grau Superior:

Sanitat: Salut Ambiental

 • Autorització Escepcional grup alumnes repetidors 2n curs FP1 Branca Sanitària-Administrativa.

Curs 1999-2000

 • Autorització Batxillerat Humanitat i Ciències Socials

Batxillerat Ciències de la Natura i la Salut

 • ADSCRIPCIÓ UNIVERSITAT MIGUEL HERNÀNDEZ ELX
 • Efectes Realització PAU


 • Autorització Impartir Programes de Diversificació Curricular.2n Curs
 • Supressió CFG Mitjà Administració i Informàtica de Gestió.
 • Gestió Administrativa.

Curs 2000-01

 • Implantació de Cicles Formatius de Grau Mitjà:
 • Comerç i Marketing: Comerç.
 • Implantació de Cicles Formatius Grau Superior:
 • Hostaleria i Turisme: Restauració.
 • Autorització Definitiva: Impartir Programes de Diversificació Curricular.2n Curs Educació Secundària Obligatòria.
 • Canvi denominació del centre:

- Antiga INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDARIA Nº3

- Nova:INSTITUT EDUCACIÓ SECUNDARIA L’ALMADRAVA

Curs 2001-02

 • Autorització 1r cicle Educació Secundària Obligatòria
 • - Implantació de Cicles Formatius de Grau Superior:

Hostalera i Turisme: Allotjament.

Comerç i Marqueting: Serveis al Consumidor.

 • - Resolució Direcció Gral. Ordenació :

Ajudes per a la realització i desenrotllament de projectes d’acció Professional..

AUTORITZACIÓ PROGRAMES COMPESACIÓ EDUCATIVA.

 • Ordre Conselleria Cultura i Educació: Cessament nivells : Formació Professional 1r grau.(calendari LOGSE)

Curs 2002-03

 • Resolució Direcció Gral. Ordenació ::

· Ajudes: Activitats Educació Ambiental.

 • Autorització Impartir Programes de Diversificació Curricular.2n Curs. Educació Secundària Obligatòria. Definitiva
 • Resolució Direcció Gral. Centres: AUTORITZACIÓ ENSENYAMENT RÈGIM NOCTURN. CF grau mitjà.
 • Sanitat: cures auxiliars d’infermeria.
 • Implantació de Cicles Formatius de Grau Superior:

Hostàleria i Turisme: Informació i Comercialització Turístiques.

 • Ordre Conselleria Cultura i Educació: Cessament nivells : Formació Professional segon grau.(calendari LOGSE)

.

Curs 2003-04

 • Implantació: Cicles Formatius de Grau Superior:
 • Sanitat: Laboratori de Diagnòstic Clínic
 • Autorització Impartir Programes de Diversificació Curricular.2n Curs. Educació Secundària Obligatòria. Definitiva
 • Resolució Direcció Gral. Ordenació:

AUTORITZACIÓ PROGRAMES COMPENSACIÓ EDUCATIVA.

Curs 2004-05

 • Construccions i Infraestructures G.V.SA (CIEGSA). Redacció de projecte i direcció obres.
 • Resolució Direcció General Ensenyament:

· Autorització Impartir Programes Diversificació Curricular 2n Curs Educació Secundària Obligatòria.

· Ajudes: Autorització programes de compensació educativa.