TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Projecte Educatiu del Centre

Projecte Educatiu del Centre
 
 • Projecte Curricular del Centre
 • Estudi de l'entorn  
 • Trets d'identitat i principis educatius
 
 • Disseny Particular del Programa
 
 
 • Pla de Normalització lingüística
 
 
 • Pla d'atenció a la diversitat
 • Concrecions al Pla d'atenció a la diversitat
 
 • Protocol d'absentisme escolar
 
 
 • ACIS
 
 
 • Diversificació Curricular
 
 
 • Pla de millora