TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Articles

Matricula CCFF

Sol·licituds de matrícula CCFF.

 

INFORMACIÓ:


LES PERSONES ADMESES HAN DE DESCARREGAR ELS DOCUMENTS DE MATRÍCULA I PRESENTAR-LOS AL CENTRE


Cal descarregar els documents necessaris per a formalitzar la matrícula correctament. Les instruccions de pagament de tasses estan detallades al full d'instruccions de cada un dels Cicles Formatius.

Tota la documentació s'ha d'entregar en la secretaria del centre dins dels terminis indicats a continuació.

 

Dates de matricula per a l'alumnat que passe a segon curs amb tots els mòduls superats.

 

Grau mitja: 19 juny 2017

Grau superior: 22 juny 2017


Matricula ALUMNAT REPETIDOR de cicles formatius mitjà i superior
Dia 6 de juliol 2017


ALUMNAT QUE PROMOCIONA DE 1r A 2n CICLES MITJÀ I SUPERIOR
Dia 7 de juliol de 2017

FPB: Dia 7 de juliol de 2017

  


 

 

IMPORTANT: Els menors de 28 anys han de pagar l'assegurança escolar indicada en les instruccions de matrícula. No s'admetrà cap matrícula que no haja realitzat aquest pagament.

 

NOTA: L'imprés de matrícula cal imprimir-lo a doble cara, d'aquesta manera tota la informació estarà en una sol full. Cal tenir en compte que hi han dos còpies, una per a la persona interesada i altra per al centre.

 

FPB Agrojardineria i composicions florals

 

 

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

(LOE)

 

 

 CFGM Cures auxiliars d'Infermeria (Ordinari)

(LOGSE)

 

 CFGM Cures auxiliars d'Infermeria (Nocturn)

(LOGSE)

 CFGS Salud Ambiental

(LOGSE)

CFGS Laboratori de Diagnòstic Clínic

(LOE)

 

AJUNTAMENT BENIDORM: BONO ESCOLAR MUNICIPAL PER A TRANSPORT PÚBLIC PER A ALUMNAT D'ESO, BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL EMPADRONAT A BENIDORM

http://portal.benidorm.org/nuevociudadano/content/bono-escolar-municipal-para-transporte-publico-para-alumnado-de-educacion-secundaria-empadro