TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Articles

Matricula BAT

INFORMACIÓ:


LES PERSONES ADMESES HAN DE DESCARREGAR ELS DOCUMENTS DE MATRÍCULA I PRESENTAR-LOS AL CENTRE


Cal descarregar els documents necessaris per a formalitzar la matrícula correctament. Les instruccions de pagament de tasses estan detallades al full d'instruccions.

Tota la documentació s'ha d'entregar en la secretaria del centre dins dels terminis.

 

 

 

WEB FAMILIA - CONTROL DE FALTES I QUALIFICACIONS 

 

Informació

 


 

NOTA: L'imprés de matrícula cal imprimir-lo a doble cara, d'aquesta manera tota la informació estarà en una sol full. Cal tenir en compte que hi han dos còpies, una per a la persona interesada i altra per al centre.

 2n BAT

 

 

AJUNTAMENT BENIDORM: BONO ESCOLAR MUNICIPAL PER A TRANSPORT PÚBLIC PER A ALUMNAT D'ESO, BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL EMPADRONAT A BENIDORM

http://portal.benidorm.org/nuevociudadano/content/bono-escolar-municipal-para-transporte-publico-para-alumnado-de-educacion-secundaria-empadro