TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Articles

Horaris i Parades autobusos

 

 

Llistes de beneficiaris 2016

Dia: 21 de setembre de 2016

Avui s'han actualitzat llistes dels beneficiaris del transport de la Conselleria. Estan publicades als taulers d'anunci.

Transport Escolar col·lectiu 2016-2017

ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

(Transport col·lectiu subvencionat per la Conselleria d'Educació)

Ha eixit publicada al DOCV (29/07/2016) la Resolució que regula el transport escolar col•lectiu per al curs 2016/2017.
L’alumnat el domicili del qual estiga a una distància igual o superior a 3km (seguint la trajectòria de menor distància accessible i segura),que vulga ser benificiari, i que encara no ha entregat la sol·licitud al centre, haurà de presentarla degudament omplida i firmada pel pare i la mare DE L’1 AL 5 DE SETEMBRE.
S’inclouran en una única sol•licitud totes les germanes i germans escolaritzats en ESO al centre.
Aquesta distància es calcularà a través de l’eina desenvolupada a aquest efecte per la conselleria. Qualsevol reclamació en relació al càlcul s’ha de certificar per l’ajuntament.

Resolució

Accés a la Sol·licitud