TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Modalitats batxillerat

MODALITATS DE BATXILLERAT
CIÈNCIES I TECNOLOGIA
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS


CIÈNCIES 

     

1r Curs

 

Assignatures obligatòries

Assignatures optatives

   
 • ·CASTELLANO: LENGUA Y LITERATURA
 • ·VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA
 • ·FILOSOFIA I CIUTADANIA 
 • · CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMP.
 • ·EDUCACIÓ FÍSICA
 • ·ANGLÉS
 • ·RELIGIÓ / ATENCIÓ EDUCATIVA 

 

 • ·FRANCÉS: SEGON IDIOMA 
 • ·INFORMÀTICA I
 • ·PSICOPEDAGOGIA 
 • ·ANGLÉS PRÀCTIC 

 

ASSIGNATURES DE MODALITAT

 • ·MATEMÀTIQUES I 
 • ·FÍSICA Y QUÍMICA 
 • ·BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 • ·ECONOMIA 

 

2n Curs

 

Assignatures obligatòries

Assignatures optatives

   
 • ·CASTELLANO: LENGUA Y LITERATURA
 • ·VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA
 • · CIÈNCIES PER L MÓN CONTEMP.
 • ·HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
 • ·ANGLÉS

 

 • ·FRANCÉS: SEGON IDIOMA
 • · INFORMÀTICA II
 • ·EDUCACIÓ FÍSICA
 • ·ANGLÉS PRÀCTIC

 

ASSIGNATURES DE MODALITAT

 • ·MATEMÀTIQUES i  
 • ·FÍSICA  
 • ·QUÍMICA 
 • ·BIOLOGIA  
 • ·BIO HUMANA 
 • · CIÈNCIES DE LA TERRA 
 • ·DIBUIX TÈNCIC 

 

 

HUMANÍSTIC 

     
       

1r Curs

 

Assignatures obligatòries

Assignatures optatives

   
 • ·CASTELLANO: LENGUA Y LITERATURA
 • ·VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA
 • ·FILOSOFIA I CIUTADANIA
 • ·CIÈNCIES PER AL MÓN CONTEMP.
 •  EDUCACIÓ FÍSICA
 • ·ANGLÉS
 • ·RELIGIÓ / ATENCIÓ EDUCATIVA

 

 • ·FRANCÉS: SEGON IDIOMA
 • ·  INFORMÀTICA I
 • ·PSICOPEDAGOGIA
 • ·ANGLÉS PRÀCTIC

 

ASSIGNATURES DE MODALITAT

 • ·HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMP.
 • ·LLATÍ I  
 • ·GREC I  
 • ·DIBUIX TÈNCIC 

 

       

2n Curs

 

Assignatures obligatòries

Assignatures optatives

   
 • ·CASTELLANO: LENGUA Y LITERATURA
 • ·VALENCIÀ: LLENGUA I LITERATURA
 • ·  HISTÒRIA D'ESPANYA
 • ·HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA
 • ·ANGLÉS

 

 • ·FRANCÉS: SEGON IDIOMA 
 • ·INFORMÀTICA II
 • ·EDUCACIÓ FÍSICA
 • ·ANGLÉS PRÀCTIC 

 

ASSIGNATURES DE MODALITAT

 • ·HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMP.
 • ·LLATÍ II 
 • ·GREC II  
 • ·LITERATURA UNIVERSAL  
 • ·ECONOMIA  
 • ·MATEATIQUES APLICADES A CCSS

.