TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Oferta de CCFF

Cicles Formatius oferits al nostre centre:

Família: SANITAT
 
ESPECIALITAT
NIVELL
PLA
  FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA GRAU MITJA LOE
  CURES AUXILIARES D'INFERMERIA GRAU MITJA LOGSE  
  LABORATORIO CLÍNIC I BIOMÈDIC GRAU SUPERIOR LOE
  SALUT AMBIENTAL GRAU SUPERIOR LOGSE

 

CFGM CURES AUXILIARS D'INFERMERIA.

TORN: MATÍ I VESPRADA

MÒDULS DEL PRIMER CURS

 

OPERACIONS ADMINISTRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA.
TÈCNIQUES BÀSIQUES D'INFERMERIA.
HIGIENE DEL MITJÀ HOSPITALARI I NETEJA DE MATERIAL.
PROMOCIÓ DE LA SALUT I SUPORT PSICOLÒGIC Al PACIENT.
TÈCNIQUES D'AJUDA ODONTOLÒGICA/ESTOMATOLÒGICA.
RELACIONS EN L'EQUIP DE TREBALL.
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL.

MÒDULS DEL SEGON CURS

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 440 HORES

 

CFGM CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

TORN: NIT

MÒDULS DEL PRIMER CURS

 

TÈCNIQUES BÀSIQUES D'INFERMERIA.
HIGIENE DEL MITJÀ HOSPITALARI I NETEJA DE MATERIAL.
PROMOCIÓ DE LA SALUT I SUPORT PSICOLÒGIC Al PACIENT.

MÒDULS DEL SEGON CURS

 

OPERACIONS ADMINISTRATIVES I DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA.
TÈCNIQUES D'AJUDA *ODONTOLÓGICA/*ESTOMATOLÓGICA.
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL.
RELACIONS EN L'EQUIP DE TREBALL.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 440 HORES

 

CFGM TÈCNIC DE FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA TORN: VESPRADA

MÒDULS DEL PRIMER CURS

 

DISPOSICIÓ I VENDA DE PRODUCTES.
DISPENSACIÓ DE PRODUCTES PARAFARMACÈUTICS.
OPERACIONS BÀSIQUES DE LABORATORI.
PROMOCIÓ DE LA SALUT.
ANATOMOFISIOLOGÍA I PATOLOGIES BÀSIQUES.
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL.
ANGLÉS.

MÒDULS DEL SEGON CURS

 

OFICINA DE FARMÀCIA.
DISPENSACIÓ DE PRODUCTES FARMACÈUTICS.
FORMULACIÓ MAGISTRAL.
PRIMERS AUXILIS.
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA.
ANGLÉS.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 380 HORES

 

CFGS TÈCNICS EN SALUT AMBIENTAL TORN: MATÍ

MÒDULS DEL PRIMER CURS

 

ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE LA UNITAT DE SALUT AMBIENTAL.
AIGÜES D'ÚS I CONSUM.
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA, SOROLLS I RADIACIONS.
PRODUCTES QUÍMICS I VECTORS D'INTERÈS EN SALUT PÚBLICA.
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL.


MÒDULS DEL SEGON CURS

 

RESIDUS SÒLIDS I MITJÀ CONSTRUÏT.
CONTROL I VIGILÀNCIA DE LA CONTAMINACIÓ D'ALIMENTS.
EDUCACIÓ SANITÀRIA I PROMOCIÓ DE LA SALUT.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 380 HORES

 

Durant el curs 2016/17 entrarà el nou cicle LLOE Laboratori Clínic i  Biomèdic LOE , que substituirà al Laboratori de Diagnòstic Clínic , del que durant aquest curs 2016-2017 s'imparteix el segon curs.

CFGS TÈCNICS EN LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC TORN: MATÍ I VESPRADA

MÒDULS DEL PRIMER CURS

 

TÈCNIQUES GENERALS DE LABORATORI.
BIOLOGIA MOLECULAR I CITOGENÈTICA.
FISIOPATOLOGIA GENERAL.
ANGLÉS
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL.

MÒDULS DEL SEGON CURS

 

ANÀLISI BIOQUÍMICA.
TÈCNIQUES DE INMUNODIAGNÒSTIC.
MICROBIOLOGIA CLÍNICA.
TÈCNIQUES D'ANÀLISIS HEMATOLÒGIC.
ANGLÉS
EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA.
PROJECTE DE LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: 400 HORES