TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Tutoria i Orientacio

Documents que treballem a TUTORIA i ORIENTACIÓ

  Drets i deures
Asistència  
  Model Notificació faltes a families
Dinàmica de grup  
  Qüestionari Autoconeixement
  Qüestionari "ME CONOZCO"
  Millorar treball en grup
  Ens coneixem
  Pressió Ambient
  Reflexió Personal
  Soci Matriu
  Vertaderament Lliure
Avaluació  
  Preparant-la
Fitxes  
  Fitxa de l'alumne
  Fitxes de seguiment
Habilitats socials  
  Aprendre a escoltar
  Autoconeixement
  Eficiència treball grupal
  El Barquer
  El fantasma del castell
  El rumor
  El bescanvi d'un secret
  Història del granger
  La meua autobiografia
Igualtat  
  Dia dona treballadora
  Violència gènere
   

Videos per treballar en tutoria:

 Assetjament Escolar  Hikikomori
 Efecte Pigmalion Video
 Curt Racisme Racisme
Violència home-dona i dona-home Experiment Social
Video sobre Autisme El viatge de Maria