TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

TEI - Objectius

TEI - Objectius

  • Afavorir la convivència escolar.
  • Millorar la integració dels nous, especialment dels qui per idioma o caràcter tenen majors dificultats.
  • Treballar per una cultura de la no exclusió i no violència
  • Integrar la tolerància zero com un signe d'identitat del centre.
  • Crear un referent (tutor/a) per a afavorir l'autoestima i disminuir les possibles situacions problemàtiques.
  • Compensar el desequilibri de poder i forces, pròpies de la violència i el setge des d'una perspectiva preventiva.