TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Llistats alumnes CCFF per GRUPS. Curs 2018-19

Podeu trobar la llista d'alumnes per grups de CCFF.

Enllaç a la informació

Presentació grups ESO BAT CCFF 2018-2019

Horari de presentació de grups dia 10 de setembre de 2018

ESO i BAT

CCFF

Instruccions per a 2n BAT assignatura de religió per al curs 2018-2019

Podeu trobar la instrucció a aquest enllaç.

Llibres de text 2018-2019

Llibres de Text 2018 - 2019

ESO - BAT

Nota: Actualitzat a 27/06/2018