TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Informació d'admissió a ESO i BAT per al curs 2018-2019

  • El període per a la presentació de sol·licituds de plaça en els nivells d'ESO serà del 17 al 28 de maig del 2018

INFORMACIÓ ADMISSIÓ ESO.   valencià castellà

  • El període per a la presentació de sol·licituds de plaça en els nivells de BATXILLERAT serà del 17 al 28 de maig del 2018

INFORMACIÓ ADMISSIÓ BAT:   valencià castellà

  • Cicles Formatius de Grau Bàsic, hi haurà dos períodes d'admissió:

Ordinari: del 18 al 31 de maig   -  

Extraordinari: del 12 al 17 de juliol.

INFORMACIÓ ADMISSIÓ F.P. BÀSICA:   valencià castellà

  • El període  per a la presentació de sol·licituds de plaça en CICLES FORMATIUS de Grau Mitjà i Superior serà del 18 al 31 de maig

INFORMACIÓ ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS:   valencià castellà

Quadre resum accés a CFGM

Quadre resum accés a CFGS

Altres enllaços:

Calendari d'admissió

Criteris de baremació del procés d'admissió

Guia telemàtica del procés d'admissió

Criteris de prioritat d'accés a CFGM des de FPB

Ordre del procés d'admissió

Anul·lació de matrícula de CCFF