TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Títol de Graduat en Educació Secundària per a majors de 18 anys

Sol·licitud d'inscripció per a realitzar la prova perquè les persones majors de 18 anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària

Podeu trobar tota la infomació en aquest enllaç.