TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Projecte E+ ACQUIRING SKILLS AND COMPETENCES: A NEW EUROPEAN VET EXPERIENCE

Dins del projecte de l'Erasmus+ ACQUIRING SKILLS AND COMPETENCES: A NEW EUROPEAN VET EXPERIENCE, tres alumnes de segon del cicle formatiu de Grau Mitjà corresponent al títol de Tècnic en Farmàcia i Parafarmacia: 

BEATRIZ LÓPEZ FERNÁNDEZ, 
ALEXANDRA CLAUDIA BOLDEA
ANDREA SÁNCHEZ MARCET
van partir el  passat 11 de març cap a Barcelos (Portugal) per a realitzar pràctiques formatives durant un període d'un mes.