TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

Accés a la resolució