TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Difussió E+: Jornada d'Intercanvi de bones pràctiques E+

El dia 18 d'abril de 2018 vam participar en les jornades d'intercanvi de bones pràctiques Erasmus+ organitzades per la inspectora Soledad Sempere.

Les professores Ana Tomás i Maria Dolores González van exposar els projectes Erasmus+ que es duen a terme al nostre centre.