TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Proves obtenció títol ESO per als majors de 18 anys

RESOLUCIÓ de 18 de setembre de 2018, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoquen les proves del curs acadèmic 2018-2019 i es dicten les instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de díhuit anys puguen obtindre directament el títol de Graduat en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana.

Podeu trobar la informació en aquest enllaç