TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Suspensió classe i Aules Virtuals

Tancament centres educatius.

Segons les  instruccions de la  Conselleria d’Educació, se suspenen les classes fins a nou avís. Estiguen atents/es a la web del centre i a la web família. Tota comunicació es farà per aquestes vies.

 

Per poder garantir el procés d'ensenyament aprenentatge de l'alumnat tenim les Aula Virtuals. De totes maneres, per si es col·lapsen les Aules Virtuals, està el Moodle també. Tots dos accessos estan disponibles des d'aquesta mateixa pàgina web, a dalt en la part de la dreta.

Cierre centros educativos.

Según las  instrucciones de la  Consejería de Educación, se suspenden las clases hasta nuevo aviso. Estén atentos/as a la web del centro y a la web familia. Todas las comunicaciones se harán por estas vías.

Para poder garantizar el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado tenemos las Aula Virtuales. De todas formas, por si se colapsan las Aulas Virtuales, está el Moodle también. Ambos accesos estan disponibles desde esta misma página web, arriba en la parte de la derecha.