TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Dia de la Llengua Materna 2018 - Videos

Pasacarrers amb trajes típics

 

 

Tallers

 

 

 Actuacions

 

 

Matricula BAT (1r i 2n)

INFORMACIÓ:


LES PERSONES ADMESES HAN DE DESCARREGAR ELS DOCUMENTS DE MATRÍCULA I PRESENTAR-LOS AL CENTRE. EN AQUESTS DOCUMENTS HI HA UNA CÒPIA PER L'INTERESSAT/DA I ALTRA PER AL CENTRE. CAL IMPRIMIR AMBDUES.


Cal descarregar els documents necessaris per a formalitzar la matrícula correctament. Les instruccions de pagament de tasses estan detallades al full d'instruccions.

Tota la documentació s'ha d'entregar en la secretaria del centre dins dels terminis.

 

 

 

WEB FAMILIA - CONTROL DE FALTES I QUALIFICACIONS 

 

Informació

 


Dates de matricula

 

2n BAT  Tot aprovat i repetidors:  11 juliol 2018

1r BAT Repetidors:  11 juliol 2018

 

MATRÍCULA DE L'ALUMNAT DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ

 

1r BAT23 juliol 2018

 

NOTA: L'imprés de matrícula i normes cal imprimir-los a doble cara, d'aquesta manera tota la informació estarà en una sol full. Cal tenir en compte que hi han dos còpies, una per a la persona interesada i altra per al centre.

 

IMPORTANT: ELS ALUMNES REPETIDORS NO CAL QUE PORTEN FOTOGRAFIES

 

1r BAT

 

 2n BAT