TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Matricula CCFF

Sol·licituds de matrícula CCFF.

 

INFORMACIÓ:


LES PERSONES ADMESES HAN DE DESCARREGAR ELS DOCUMENTS DE MATRÍCULA I PRESENTAR-LOS AL CENTRE


Cal descarregar els documents necessaris per a formalitzar la matrícula correctament. Les instruccions de pagament de tasses estan detallades al full d'instruccions de cada un dels Cicles Formatius.

Tota la documentació s'ha d'entregar en la secretaria del centre dins dels terminis indicats a continuació.

 

Dates de matricula per a l'alumnat que passe a segon curs amb tots els mòduls superats.

 

Grau mitja:  2 juliol 2018

Grau superior:2 juliol 2018


Matricula ALUMNAT REPETIDOR de cicles formatius mitjà i superior
Dia 12 de juliol 2018


ALUMNAT QUE PROMOCIONA DE 1r A 2n CICLES MITJÀ I SUPERIOR amb alguna matèria suspesa.
Dia 12 de juliol de 2018

 

FPB (REPETIDORS I 2n Curs): Dia 3 de juliol de 2018


MATRÍCULA DE L'ALUMNAT DEL PROCÉS D'ADMISSIÓ

 

 

1r CURS CFGM FARMÀCIA : Dia 20 juliol 2018

1r CURS CFGS SALUD AMBIENTAL: Dia 20 juliol 2018

 

1r CURS CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (TOTS ELS TORNS): 24 juliol 2018

 

1r CURS LABORATORI BIOMÈDIC: 25 juliol 2018

 

1r CURS FPB AGROJARDINERIA: 3 juliol 2018


1r CURS FPB AGROJARDINERIA ADMISSIÓ EXTRAORDINÀRIA: 26 juliol 2018

 

 

 


 

 

IMPORTANT: Els menors de 28 anys han de pagar l'assegurança escolar indicada en les instruccions de matrícula. No s'admetrà cap matrícula que no haja realitzat aquest pagament.

 

NOTA: L'imprés de matrícula cal imprimir-lo a doble cara, d'aquesta manera tota la informació estarà en una sol full. Cal tenir en compte que hi han dos còpies, una per a la persona interesada i altra per al centre.

 

IMPORTANT: NO S'ACCEPTARÀ CAP MATRÍCULA QUE LI FALTE QUALSEVOL TIPUS DE DOCUMENTACIÓ.

 

IMPORTANT: ELS ALUMNES REPETIDORS NO CAL QUE PORTEN FOTOGRAFIES

 

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

(LOE)

 

 

 CFGM Cures auxiliars d'Infermeria (Ordinari)

(LOGSE)

 

 CFGM Cures auxiliars d'Infermeria (Nocturn)

(LOGSE)

 CFGS Salud Ambiental

(LOGSE)

CFGS Laboratori de Diagnòstic Clínic

(LOE)