TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

TEI - Funcionament

TEI - Funcionament

 • Una vegada assignats els tutoritzats (1 o 2) a cada tutor en funció de les necessitats dels xicotets i les habilitats socials dels majors, hi haurà sessions informatives per a tots dos nivells i formatives per als majors.
 • Posteriorment hi haurà trobades informals per al coneixement i acostament cordial, així com d'assessorament o resolució dels conflictes que vagen apareixent.
 • De produir-se aquests, el tutor parlarà amb l'alumne infractor o, en segona instància, amb el seu tutor. De no resoldre's el problema, acudirà a un professor del Programa i, en última instància, s'informarà al Cap d'Estudis.
 • És important assenyalar que l'objectiu fonamental és la creació d'un ambient de convivència general bé on no existisquen espectadors passius de les possibles agressions i on es reduïsca el nombre de conflictes.
 • Es complementarà el TEI amb activitats de grup com a dinàmiques, jocs o concursos, més treballs específics tematitzats en les tutories ordinàries de classe proporcionats pel Departament d'Orientació. Trimestralment s'avaluarà la marxa del Programa i a final de curs es realitzarà una Memòria del mateix

TEI - Objectius

TEI - Objectius

 • Afavorir la convivència escolar.
 • Millorar la integració dels nous, especialment dels qui per idioma o caràcter tenen majors dificultats.
 • Treballar per una cultura de la no exclusió i no violència
 • Integrar la tolerància zero com un signe d'identitat del centre.
 • Crear un referent (tutor/a) per a afavorir l'autoestima i disminuir les possibles situacions problemàtiques.
 • Compensar el desequilibri de poder i forces, pròpies de la violència i el setge des d'una perspectiva preventiva.

 

TEI -Què és?

TEI. Què és?

El programa “Tutoria entre iguals” és una estratègia dissenyada com a mesura preventiva contra la violència i l'assetjament escolar en l'ensenyament secundari. Consisteix que els alumnes de Tercer voluntaris seran tutors dels alumnes de Primer. Ajudarà als alumnes a resoldre altres problemes o dificultats com, per exemple, el pas a secundària, l'adaptació a un nou institut, conflictes entre iguals o relacionats amb el bulling.


La Tutoria entre Iguals té un caràcter institucional, és a dir, no es tracta d'un conjunt d'accions aïllades realitzades pels alumnes, sinó que implica la creació d'una cultura de la no violència que afecta a tota la comunitat educativa i que requereix de la participació de la mateixa per a millorar la convivència dins i fora de les aules.

Inici TEI

 

T.E.I. Tutoria Entre Iguals

 

A poc a poc en aquesta pàgina podràs veure activitats realitzades per l'alumnat i professorat que forma part del TEI.