TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

TEI -Què és?

TEI. Què és?

El programa “Tutoria entre iguals” és una estratègia dissenyada com a mesura preventiva contra la violència i l'assetjament escolar en l'ensenyament secundari. Consisteix que els alumnes de Tercer voluntaris seran tutors dels alumnes de Primer. Ajudarà als alumnes a resoldre altres problemes o dificultats com, per exemple, el pas a secundària, l'adaptació a un nou institut, conflictes entre iguals o relacionats amb el bulling.


La Tutoria entre Iguals té un caràcter institucional, és a dir, no es tracta d'un conjunt d'accions aïllades realitzades pels alumnes, sinó que implica la creació d'una cultura de la no violència que afecta a tota la comunitat educativa i que requereix de la participació de la mateixa per a millorar la convivència dins i fora de les aules.