TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de F.P.

Proves per a l’obtenció dels títols de Tècnic/a i de Tècnic/a Superior de Formació Professional

http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2567

Cal recordar que el centre estarà tancat per Festes patronals de Benidorm els dies 13,14 i 15 de novembre.

A més, la secretaria obrirà només de matí els dies 16 i 17 de novembre.

Llibres de text 2017-18

Llibres de text curs 2017-2018

Nota: Actualitzat a 6 de juliol de 2017. Canvi de Fisica 2 Bat

          Actualitzat a 2 de setembre de 2017. Nou llibre 3r ESO PMAR.