TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

IES L'Almadrava a COEDUCART 2018

L'IES L'Almadrava ha participat a la Segona Mostra de Coeducart a la Universitat d'Alacant el 20 d'abril de 2018.

Han participat amb els dibuixos dels alumnes de Dibuix Artístic de 1r i 2n de Batxiller, les quals han sigut molt valorats.

 

Difussió E+: Jornada d'Intercanvi de bones pràctiques E+

El dia 18 d'abril de 2018 vam participar en les jornades d'intercanvi de bones pràctiques Erasmus+ organitzades per la inspectora Soledad Sempere.

Les professores Ana Tomás i Maria Dolores González van exposar els projectes Erasmus+ que es duen a terme al nostre centre.

Informació sobre prova de títol de Batxiller majors de 20 anys

Instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

Accés a la resolució