TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Informació Admissió 2018

Informació d'admissió a ESO i BAT per al curs 2018-2019

  • El període per a la presentació de sol·licituds de plaça en els nivells d'ESO serà del 17 al 28 de maig del 2018

INFORMACIÓ ADMISSIÓ ESO.   valencià castellà

  • El període per a la presentació de sol·licituds de plaça en els nivells de BATXILLERAT serà del 17 al 28 de maig del 2018

INFORMACIÓ ADMISSIÓ BAT:   valencià castellà

  • Cicles Formatius de Grau Bàsic, hi haurà dos períodes d'admissió:

Ordinari: del 18 al 31 de maig   -  

Extraordinari: del 12 al 17 de juliol.

INFORMACIÓ ADMISSIÓ F.P. BÀSICA:   valencià castellà

  • El període  per a la presentació de sol·licituds de plaça en CICLES FORMATIUS de Grau Mitjà i Superior serà del 18 al 31 de maig

INFORMACIÓ ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS:   valencià castellà

Quadre resum accés a CFGM

Quadre resum accés a CFGS

Altres enllaços:

Calendari d'admissió

Criteris de baremació del procés d'admissió

Guia telemàtica del procés d'admissió

Criteris de prioritat d'accés a CFGM des de FPB

Ordre del procés d'admissió

Anul·lació de matrícula de CCFF

 

 

 

 

IES L'Almadrava a COEDUCART 2018

L'IES L'Almadrava ha participat a la Segona Mostra de Coeducart a la Universitat d'Alacant el 20 d'abril de 2018.

Han participat amb els dibuixos dels alumnes de Dibuix Artístic de 1r i 2n de Batxiller, les quals han sigut molt valorats.

 

Difussió E+: Jornada d'Intercanvi de bones pràctiques E+

El dia 18 d'abril de 2018 vam participar en les jornades d'intercanvi de bones pràctiques Erasmus+ organitzades per la inspectora Soledad Sempere.

Les professores Ana Tomás i Maria Dolores González van exposar els projectes Erasmus+ que es duen a terme al nostre centre.

Informació sobre prova de títol de Batxiller majors de 20 anys

Instruccions que regulen el procediment administratiu per a la inscripció i gestió de la prova perquè les persones majors de vint anys puguen obtindre directament el títol de Batxiller a la Comunitat Valenciana.

Accés a la resolució