TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Documentació Secretaria

Sol·licitud dels títols de CCFF i Batxillerat.

Document de sol·licitud de títol

Enllaç de conselleria pagament taxes

Nota: Per sol·licitar el Títol hauràs de traure dues taxes:

  • Taxa per expedició de Títol
  • Taxa per serveis administratius per a demanar el certificat acadèmic

 

Documentació per a descarregar
SOL·LICITUDS DE CERTIFICATS
Sol·licitud de certificat per al professorat
Sol·licitud de certificat per a l'alumnat

 

RECLAMACIONS
Sol·licitud de reclamació de notes (ESO, BAT i CCFF)
Sol·licitud de reclamació de notes - Proves d'accés
Sol·lititud de reclamació de notes - Proves per a l'obtenció del títol de Tècnic o Tècnic Superior
Sol·licitud de reclamació d'Admissió

 

CICLES FORMATIUS
Sol·licitud de renúncia a l'avaluació
Sol·licitud d'anul·lació de matrícula
CONVALIDACIONS
Sol·licitud de convalidació (Títols LOGSE)
Sol·licitud de convalidació (Títols LOE)

IMPORTANT: Una vegada cumplimentada la documentació cal presentar-la en la secretaria del centre.