TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Dia de la llengües maternes 2016

Dia de la llengües maternes 2016

EL dia 19 de febrer de 2016 es va celebrar a l'IES el dia de les llengües maternes. Ho varem celebrar amb balls, cançons, trajes regionals, menjars tradicionals i molt més.

Mapa de nacionalitats a l'IES

Panels diversos realitzats pels alumnes

 

 

Tallers de cultures de diferents països, de ciència, etc.

 

Vestits típics

 

i música, molta música!!!

 i menjars típics per a tothom!!!

Concurs Fotografia 2017

VII Concurs de Fotografia Mediambiental

VI CONCURS DE FOTOGRAFIA MEDIAMBIENTAL

"TEXTURAS EN LA NATURALEZA" 

Bases del concurs

 

   

 

Qualitat

IES L'Almadrava

Nivell de qualitat actual :

Nivell 2

Tutoria i Orientacio

Documents que treballem a TUTORIA i ORIENTACIÓ

  Drets i deures
Asistència  
  Model Notificació faltes a families
Dinàmica de grup  
  Qüestionari Autoconeixement
  Qüestionari "ME CONOZCO"
  Millorar treball en grup
  Ens coneixem
  Pressió Ambient
  Reflexió Personal
  Soci Matriu
  Vertaderament Lliure
Avaluació  
  Preparant-la
Fitxes  
  Fitxa de l'alumne
  Fitxes de seguiment
Habilitats socials  
  Aprendre a escoltar
  Autoconeixement
  Eficiència treball grupal
  El Barquer
  El fantasma del castell
  El rumor
  El bescanvi d'un secret
  Història del granger
  La meua autobiografia
Igualtat  
  Dia dona treballadora
  Violència gènere
   

Videos per treballar en tutoria:

 Assetjament Escolar  Hikikomori
 Efecte Pigmalion Video
 Curt Racisme Racisme
Violència home-dona i dona-home Experiment Social
Video sobre Autisme El viatge de Maria

Avis Legal

AVÍS LEGAL

La utilització del contingut i/o servicis del portal per part de l’usuari suposa l’acceptació expressa de les condicions següents:

Condicions d’ús del portal

L'IES L'ALMADRAVA , que depén de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació, es reserva el dret d’efectuar modificacions en el contingut d’este portal sense previ avís, així com de la seua configuració i presentació.

Este portal pot contindre enllaços a pàgines externes i la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació no és responsable del contingut de les dites pàgines externes ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb estes.

Els textos, imatges, logotips i la resta de continguts inclosos en este portal són propietat de L'IES L'ALMADRAVA i la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació. Queda prohibida la transmissió, la distribució, la reproducció o l’emmagatzematge, total o parcial, excepte si s’obté prèviament el consentiment de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació i excepte quan s’indique el contrari.

Per a poder instal·lar o utilitzar qualsevol programari que es trobe disponible per a ser descarregat des d’este portal han d’acceptar-se prèviament els termes del contracte de llicència, si n’hi ha, que acompanye o s’incloga en el programari.

L'IES L'ALMADRAVA no es fa responsable dels possibles danys que es puguen produir pel fet d’utilitzar versions no actualitzades de navegadors, o de les conseqüències que es puguen derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per configuració inadequada, presència de virus informàtics
o qualsevol altra causa aliena a L'IES L'ALMADRAVA.

Protecció de dades de caràcter personal

En compliment de la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, L'IES L'ALMADRAVA l’informa que les dades de caràcter personal que ens proporcione a l’omplir algun formulari d’inscripció, sol·licitud o consulta que aparega en la present Web, seran
objecte de tractament i recollides en un fitxer de dades, el responsable del qual és el corresponent òrgan superior o centre directiu de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació.

Per a exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seues dades personals, en els termes i condicions previstos en la pròpia normativa vigent en matèria de protecció de dades, pot comunicar-ho per escrit al centre o al Registre General de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació:

C/ del llaüt, 10

03503 Benidorm

La recollida de les seues dades de caràcter personal es du a terme amb la finalitat principal de poder oferir i prestar-li els servicis oferits en esta web.
L'IES L'ALMADRAVA farà ús de les dades de caràcter personal facilitades per vosté exclusivament per a les finalitats indicades. No compartim la informació subministrada amb tercers excepte exigència legal o de procediments legals i, en cap cas, venem este tipus d’informació.
L'IES L'ALMADRAVA li fa saber que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garantisquen la seguretat de les seues dades de caràcter personal i eviten la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, segons el que disposa el RD
1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la LO 15/1999.

Legislació aplicable i jurisdicció
Este avís legal es regix en tots i cada un dels seus aspectes per la llei espanyola i són competents per a la resolució de qualsevol conflicte derivat o relacionat amb l’ús d’este portal els jutjats i tribunals de l'IES l'ALMADRAVA