TEI

Tutoria Entre Iguals

Grup de TEI de l'IES

Préstec de llibres IES L'ALmadrava

Com sabeu, en l'institut existeix un servei de préstec de llibres que es nodreix de les donacions, que realitzen majoritàriament els propis alumnes del centre, de llibres d'anys anteriors.
Durant el present curs 2014-15 s'han arreplegat un total de 192 llibres (74 de 1º ESO, 81 de 2º ESO i 37 de 4º ESO) i s'han prestat 351.

LLIBRES ARREPLEGATS

LLIBRES PRESTATS

1r ESO

74

1r ESO

138

2n ESO

81

2n ESO

107

4t ESO

37

3r ESO

62

 

 

4t ESO

36

 

 

1r BAT

5

 

 

2n BAT

3

Des de la direcció del centre i des del servei de préstecs volem agrair la col·laboració rebuda i animar-vos a fomentar aquesta activitat perquè puga continuar realitzant-se en els pròxims cursos.